Đóng

Sản phẩm

Máy biến áp

Máy biến áp các loaị dầu và khô từ cấp 22kV trở xuống của ABB, SE, Thibidi, …

Thiết bị đóng cắt điện

Thiết bị đóng cắt như dao cắt tải hoặc máy cắt điện từ 22kV trở xuống của ABB, SE, Siemens, LSIS,…

Tủ tụ bù

Từ thiết bị riêng lẻ đến tích hợp giải pháp bù ở các cấp điện áp 24kV, 6.6kV và 0.4 kV của các hãng ABB, SE, LSIS,…

Máy Biến Áp Dầu

Cung cấp vật tư nhân công lắp đặt trạm máy biến áp dự phòng 1E – Nhà Máy Kimberly Clark Công tác lắp đặt trạm máy biến áp – Nhà Máy Nước Thủ Đức

Tủ đóng ngắt trung thế 24kV

Schneider Electric đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc chế tạo tủ hợp bộ và hơn 30 năm kinh nghiệm sử dụng công nghệ SF6 cho thiết bị đóng cắt trung thế.…