Đóng

Dịch vụ quét nhiệt hồng ngoại

Dịch vụ

Dịch vụ quét nhiệt hồng ngoại

Chương trình quét nhiệt hồng ngoại online là một trong những loại hình của chương trình bảo trì dựa theo tình trạng thiết bị.

 

Chương trình bảo trì theo tình trạng của thiết bị (Condition-Based Maintenance)