Máy Biến Áp Dầu

19

Cung cấp vật tư nhân công lắp đặt trạm máy biến áp dự phòng 1E – Nhà Máy Kimberly Clark

3

Công tác lắp đặt trạm máy biến áp –  Nhà Máy Nước Thủ Đức